Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

111

iek
   
   

Αλμπουμ

 

8-1-2014 Εκδήλωση - Σεμινάριο οινογνωσίας και οινογευσίας Βίντεο

Επίσκεψη διαφόρων τμημάτων του ΙΕΚ στην Ιταλία

Καθημερινή Λειτουργία του ΙΕΚ

Επίσκεψη διαφόρων τμημάτων σε χώρους εργασίας

Έκθεση Δημιουργικότητας διαφόρων τμημάτων του ΙΕΚ στον Πολυχώρο ΠΕΙΡΑΙΑ

Ημερίδα Αποφοίτων στο Αμφιθέατρο του ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ στις 8-6-2011