Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

111

iek
   
   

Χάρτης

 

Το Ι.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ βρίσκεται στην οδό Πειριαιώς 95 στα Καμίνια

κατεύθυνση προς τον Πειραιά απέναντι από το εργοστάσιο της ΕΛΑΪΣ.

Για τον εντοπισμό του ΙΕΚ απο οποιαδήποτε περιοχή του Νομού Αττικής

χρησιμοποιήστε το ΧΑΡΤΗ (1ο Επαγγελαμτικό Λύκειο Πειραιά)