Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

111

iek
   
   

Καταρτιζόμενοι

 

Κανονισμός Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ειδικότητες Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2010-2011

Παλαιές ειδικότητες

Επιλογή Υποψηφίων Σπουδαστών

Εγγραφές-Μετεγγραφές

Δίδακτρα

Χαρακτηρισμός - Απουσίες Μαθημάτων

Συμμετοχή στις εξετάσεις

Υποτροφίες

Τμημα: Ειδικός Εμπορίας,διαφημισης και προώθησης προϊόντων

(Μarketing)

Εργασία με τίτλο:

<<ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ>>

Σπουδάστριες: ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ - ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΑΠΗ

Εκπαιδευτής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ

Αιτήσεις Καταρτιζομένων :

Επιλογή Καταρτιζόμενου

Αρχική Εγγραφή

Κανονική Μεταγγραφή

Υποχρεωτική Μεταγγραφή

Επαναπαρακολούθηση

Εγκριση Πρακτικής

Χορήγηση

Υποτροφία

Εξουσιοδότηση

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 


Εαρινού Εξαμήνου έτους 2011 A' :

Βοηθός Φυσικοθεραπείας -Γ' Εξάμηνο

Εκπαιδευτές: Τσούκα Παρασκευή, Αποστολόπουλος Ξενοφών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ - (Μέρος 1ο)

ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ - Θεωρία

 

Τεχνικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου -Δ' Εξάμηνο

Εκπαιδευτής: Αργυριάδης Αθανάσιος

Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του
ν. 3842/2010»

Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθ. 186 - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Παροχή διευκρινίσεων εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 19 και 20
του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματα
του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και καθορισμού διαδικασιών και
προϋποθέσεων διενέργειας ορισμένων κατηγοριών συναλλαγών»

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής-Δ' Εξάμηνο

Εκπαιδευτής: Γαλανός Γεώργιος

Γλώσσα Προγραμματισμού V-Θεωρητικό Μέρος

Γλώσσα Προγραμματισμού V-Εντολές HTML

Γλώσσα Προγραμματισμού V-Κατασκευή Βάσης Δεδομένων-Συνοπτική Διαδικασία

Γλώσσα Προγραμματισμού V- Εγγραφή Φόρμας από Βάση Δεδομένων

Γλώσσα Προγραμματισμού V Κατασκευή Βάσης Δεδομένων μέσω Visual Basic - Εφαρμογή-1, Εφαρμογή-2, Εφαρμογή-3, Εφαρμογή-4, Εφαρμογή Menu Editor, Εφαρμογή-5

Κατασκευή Ιστοσελίδας: Άσκηση HTML-2